17 Juli 2018
Velkommen til Danish medical group against the death penalty

Hvem er vi

 

 

Lægegruppen mod Dødsstraf blev oprettet i 1981 som en underafdeling af Amnesty International’s danske lægegruppe efter forslag fra Amnestys Internationale Sekretariat i London.

Formålet med at danne Lægegruppen mod Dødsstraf var især at skabe opmærksomhed om lægers medvirken ved afsigelse af dødsdomme og ved henrettelser, men også at dødsstraf er en grusom og umenneskelig straffeform, der krænker retten til livet.

 

Gruppen er den eneste lægegruppe af sin art i Amnesty International, og arbejdet foregår i et tæt samarbejde med Amnestys Internationale Sekretariat i London.

 

 

 

Antallet af medlemmer i gruppen har ligget mellem fem og ti. Tre af gruppens medlemmer har været med i hele perioden. Gruppens medlemmer har overvejende været læger, men også sygeplejersker har været med i arbejdet.

Gruppen forsøger især at skabe størst mulig opmærksomhed om lægers og andet medicinsk personales medvirken ved dødsstraf og ved henrettelser.

 

Gruppen arbejder med følgende opgaver:

 

  • En af de væsentligste er kontakt til nationale og internationale lægeforeninger og andre internationale organisationer mange steder i verden. Gruppen har opfordret lægeforeningerne til at vedtage resolutioner imod lægers medvirken ved dødsstraf og imod dødsstraf som sådan. Aktiviteterne har i mange tilfælde båret frugt. Der er vedtaget adskillige resolutioner, som er inspireret af gruppens arbejde.

 

  • Ved læge- og sygeplejerskekongresser arbejder gruppen for at skabe opmærksomhed om dødsstraffen og den har medvirket til vedtagelse af resolutioner.

 

  • Medlemmer skriver artikler i lægefaglige tidsskrifter og aviser, samt deltager i anden medieaktivitet.

 

  • Gruppen protesterer i konkrete sager, hvor syge mennesker er blevet dødsdømt og henrettede. I de fleste tilfælde er der tale om mennesker med psykiatriske lidelser.

 

 

  • Gruppen forsøger at påvirke myndighederne, især sundhedsmyndighederne i lande både med og uden dødsstraf.

 

  • Et særligt arbejdsområde er at skabe opmærksomhed om anvendelse af organer fra henrettede til transplantationer.

 

  • Gruppen samarbejder med Amnestys Internationale Sekretariat i London, med nationale afdelingers lægegrupper og med organisationer uden for Amnesty, der arbejder mod dødsstra

 

Gruppens medlemmer